Novosti, Obrazovanje|

Jedan od ključnih strateških projekata u oblasti obrazovanja u općini Vogošća jeste dogradnja Osnovne škole “Zahid Baručija”. Ovom projektu je, od samog početka, izuzetno posvećen i općinski načelnik Edin Smajić. U skladu sa tim 27.09.2022.godine upriličen je susret u ovoj školi sa ministricom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naidom Hota – Muminović. Ministrica i načelnik su posjetili školu gdje su sa direktorom Refikom Kurtovićem razgovarali o potrebi za proširenjem kapaciteta ove škole. U razgovorima je učestvovao i Kenan Alikadić, pomoćnik načelnika u Službi za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti.

Prilikom obilaska škole rečeno je da je ovaj projekat od izuzetnog značaja jer svjedočimo pozitivnom trendu da se ovoj vogošćanskoj školi svake godine upiše više učenika. Dogradnjom škole će se stvoriti mnogo bolji uslovi za rad i boravak učenika i nastavnika. Projekat vrijedan oko 2 miliona maraka finansiraju Ministarstvo i Općina, a dogradit će se učionice,vanjsko igralište, nova  fiskulturna sala, te urediti  parking prostor.

Prije 20 dana Općina Vogošća je otvorila proces javne nabavke za dogradnju OŠ „Zahid Baručija“. Dogradnja podrazumijeva izgradnju objekta prizemlja i dva sprata koji će sadržavati učionice i produženi boravak koji je namijenjen za boravak učenika u dvije smjene, a sadržavat će sve potrebne prostorije i učionice. Vrijednost projekta je 1.957.570,29 km sa PDV-om. Početak realizacije projekta se očekuje uskoro, a planirano je da radovi budu završeni do septembra sljedeće godine.

Comments are closed.

Close Search Window