Javni pozivi, Novosti|

OPĆINA VOGOŠĆA RASPISUJE

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA IZ BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA 

U SKLADU SA LOD METODOLOGIJOM ZA 2023. GODINU

Općina Vogošća poziva organizacije civilnog društva da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Vogošća iz slijedećih prioritetnih oblasti:

Oblasti koje će biti sufinansirane:

 1. ZAŠTITA OKOLIŠA
  • Podizanje opće svijesti o očuvanju i zaštiti okoliša;
  • Edukacija stanovništva u oblastima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;
 2. TURIZAM
  • Promocija turističkih kapaciteta Općine Vogošća;
  • Izrada turističke signalizacije;
 3. RAZVOJ SPORTA
  • Uključivanje djece i omladine u sportske aktivnosti na području Općine Vogošća;
  • Uključivanje ranjivih grupa u sportske aktivnosti na području Općine Vogošća;
  • Popularizacija sporta sa naglaskom na manje atraktivne sportske discipline;
  • Održavanje i unapređenje sportskih kapaciteta na području Općine Vogošća;
 4. OBRAZOVANJE
  • Edukacije koje nisu obuhvačene redovnim programom;
  • Projekti sprečavanje štetnih posljedica prekomjernog korištenja IT uređaja kod djece i omladine;
  • Cjeloživotno učenje dokvalifikacija i prekvalifikacija odraslih;
  • Podrška marginaliziranih grupa žena za sticanje potrebnih kvalifikacija na tržištu rada;
 5. KULTURNO-UMJETNIČKO STVARALAŠTVO
  • Poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva kod mladih;
  • Izrada kulturno-umjetničkih djela koja za temu imaju Vogošću;
 6. ZAŠTITA KULTURNO HISTORIJSKOG NASLIJEĐA
 • Očuvanje i promocija materijalnog i nematerijalnog kulturno historijskog naslijeđa
 1. PROJEKTI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG KARAKTERA
  • Podrška socijalnom uključivanju marginaliziranih grupa;

INTEGRALAN TEKST JAVNOG POZIVA MOŽETE VIDJETI / PREUZETI    O  V  D  J  E  !

OBRASCE (u .doc formatu) MOŽETE PREUZETI   O  V  D  J  E  !

Comments are closed.

Close Search Window