Komunalna infrastruktura, Novosti|

Od 30.11.2022.godine firma “Termo-beton” d.o.o. Breza izvodi radove na ugradnji asfalta u Ul. Braće Planja u sklopu radova na rekonstrukciji saobraćajnice i mosta.

Prema planiranoj dinamici ugraditi će se nosivi sloj asfalta u debljini od 7 cm i asfalt na pješačkoj stazi, potom će se vršiti nivelisanje slivnika, poklopaca šahtova i poklopaca vodovodnih ventila, nakon čega preostaje da se ugradi habajući sloj u debljini od 5 cm i postavi saobraćajna signalizacija.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 672.941,15 KM, a finansira se sredstvima Ministarstva privrede Kantona Sarajevo u iznosu od 500.000,00 KM i Budžeta Općine Vogošća.

Projekat je podrazumjevao rekonstrukciju saobraćajnice u dužini od cca 260 m u okviru koje je  izvršena zamjena postojećeg trupa puta, izgradnja kolektora za oborinsku odvodnju, rekonstrukcija vodovodnih priključaka i dijela mreže, rekonstrukcija postojeće lokalne kanalizacije, rekonstrukcija propusta na lokalnom potoku, a preostalo je asfaltiranje u dva sloja i izrada saobraćajne signalizacije. Projektovana širina saobraćajnice je 5,50 m sa proširenjem u krivinama i sa jednostranom pješačkom stazom promjenjive širine, u skladu sa uslovima na terenu.

Izvršeno je i rušenje postojećeg mosta koji povezuje ulice Braće Planja i Omladinska, obzirom da postojeće stanje nije zadovoljavalo potrebe kolskog i pješačkog saobraćaja između uže urbane jezgre Općine Vogošća i Nove industrijske zone. Izgrađen je novi armirano-betonski most statičkog raspona 14,5 m i širine poprečnog profila od 9,2 m (dvije saobraćajne trake širine po 3 m sa obostranim pješačkim stazama širine po 1,6 m).

Radove su značajno otežavale i usporavale postojeće podzemne instalacije telekom operatera, elektroenergetske i gasne mreže, te postojeće fekalne kanalizacije. Izvršeno je izmještanje i saniranje većine navedenih instalacija koje nije bilo planirano projektom, ali je moralo biti izvršeno kako bi se rekonstrukcija saobraćajnice i mosta izvela na tehnički ispravan način.

Comments are closed.

Close Search Window