Komunalna infrastruktura, Novosti, Obavještenja, Uprava|

U ponedjeljak, 12.12.2022. godine otpočinju radovi na sanaciji klizišta „Svrake IV“.

Nakon provedenog Otvorenog postupka nabavke radova na sanaciji klizišta Mehtefčić u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Općina Vogošća i firma ”Termo – beton“ d.o.o. Breza su 29.11.2022. godine, potpisali „Ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Svrake IV – Ugovor I“. Ukupna vrijednost radova sanacije klizišta „Svrake IV“ prema Okvirnom sporazumu iznosi 699.587,62 KM sa uračunatim PDV-om, dok vrijednost Ugovora I, iznosi 351.735,88 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za izvođenje radova na realizaciji Ugovora I iznosi 90 radnih dana od dana uvođenja u posao.

Sredstva za realizaciju ovog Ugovora obezbijedili su Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava civilne zaštite i Općina Vogošća, potpisivanjem „Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama pri realizaciji Projekata sanacije i monitoringa klizišta na lokalitetu Općine Vogošća“ od 29.06.2022. godine, čijim je potpisivanjem za sanaciju ovog klizišta obezbijeđeno 350.000,00 KM.

Prema glavnom projektu za sanaciju klizišta na ovom lokalitetu predviđena je izgradnja drenažnog sistema u cilju snižavanja nivoa podzemnih voda, kao i odvodnje površinskih voda do najbližeg recepijenta.

Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta vršit će ovlašteni predstavnici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Tokom 2018. godine, usljed reaktviranja ovog klizišta i pojave oštećenja na dva stambena objekta od strane Zavoda za izgradnju data je preporuka za iseljenjem porodica iz istih.

Comments are closed.

Close Search Window