Događaji, Kultura, Novosti, Obrazovanje|

U Centru Sumero je 08.12.2022. okončan dvodnevni Dan otvorenih vrata Centra Sumero. U okviru ovog projekta predstavljen je rad Saveza SUMERO i zajedničko planiranje narednih

koraka saradnje za dobrobit osoba sa invaliditetom, te je organizovana Art kolonija za mlade pod nazivom „Moja Vogošća“.

Na području općine Vogošća žive mlade osobe sa invaliditetom i intelektualnim teškoćama koje

nastoje biti aktivne u segmentima zajednice u kojima mogu i za koje imaju interes. Upravo to je bio razlog da se 07. i 08. decembra održi Art kolonija za mlade pod nazivom „Moja Vogošća“ koju je vodila slikarka Tamara Vučinić. Ova kolonija ima za cilj da doprinese socijalnom uključivanju marginaliziranih grupa kroz poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva mladih i podizanje svijesti ključnih aktera u zajednici.

Cntar Sumero je posjetio i v.d. načelnika Općine Vogošća Migdad Hasanović sa saradnicima, predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća, dopredsjedavajući Alija Gluhović i NuškoSuljević te brojni vijećnici. Tom prilikom gospodin Hasanović je naglasio koliki je značaj pružanja prilike da svi građani Vogošće budu uključeni u život lokalne zajednice i da je rad na integraciji osoba iz marginaliziranih grupa trajna zadaća svih, te da je na tom zadatku od ključne važnosti partnerstvo lokalne vlasti i nevladinog sektora. Dosadašnja saradnja centra Sumero i Općine Vogošća obostrano je ocijenjena kao vrlo kvalitetna, a razgovaralo se i o načinima na koji bi mogla biti unaprijeđena.

Općina Vogošća, realizacijom ovog projekta postaje začetnik inovativnog pristupa socijalnoj inkluziji kroz umjetničko stvaralaštvo mladih.

Comments are closed.

Close Search Window