Komunalna infrastruktura, Novosti, Uprava|

V.d. općinskog načelnika Migdad Hasanović, sa saradnicima posjetio je naselje Rosulje gdje su počeli radovi na izgradnji privremenog parking prostora. Naime, problem saobraćaja u mirovanju na ovom lokalitetu je sve izraženiji kako se sve više i više novih stanovnika doseljava na ovo područje. Radi trajnog rješavanja ovog problema pokrenuta je procedura izmjene regulacionog plana kojom bi se predvidjela izgradnja potpuno zadovoljavajućeg prostora za saobraćaj u mirovanju.

Međutim, da bi se problem ublažio do okončanja ove procedure pristupilo se izgradnji privremenog parkinga u ulici 24.juna. Po okončanju procedure izmjene regulacionog plana pristupit će se izgradnji trajnog rješenja.

Ovu priliku za razgovor sa v.d. načelnika iskoristili su i neki građani sa tog lokaliteta i izrazili svoje zadovoljstvo spremnošću da se riješe njihovi problemi izražavajući nadu da će sve procedure ići što brže je moguće kako bi život na Rosuljama dobio novi kvalitet.

Comments are closed.

Close Search Window