Komunalna infrastruktura, Novosti, Obavještenja, Uprava|

Predstavnici Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo posjetili su 14.12.2022.godine općinu Vogošća gdje je upriličen radni sastanak sa predstavnicima Općine Vogošća. Tema razgovora su bili prostorno – planski dokumenti čija je izrada u toku i čijim će usvajanjem biti omogućen brži razvoj Vogošće. U nekoliko navrata tokom razgovora predstavnici Zavoda su istaknuli kako sa Općinom Vogošća imaju izuzetno kvalitetnu saradnju, te je obostrano iskazana želja da se sa takvom saradnjom nastavi i u narednom periodu.

Comments are closed.

Close Search Window