Novosti|

Danas je u Vogošći potpisan Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji kotlovnice i instalaciji toplotnih pumpi voda-voda i kotlova na prirodni gas preduzeća BAGS Energotehnika d.d. Vogošća. Potpisivanju ugovora prisustvovao je v.d. načelnika Općine Vogošća Migdad Hasanović sa saradnicima.

Ugovor je sa grupom izvođača u ime Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša potpisao ministar Enver Hadžiahmetović. Izvođači su odabrani po javnom pozivu, a to su Termoelektro d.o.o. Brčko–lider grupe, Ekološki sistemi d.o.o. Bijeljina i Termo-Vent Inženjering d.o.o Brčko.

„Vogošća je ponovo pionir i postaje lider u Kantonu Sarajevo sa projektima koji su moderni i koji bi jedan smart sity trebao da ima. Koristi od ovog projekta osjetit će građani Općine Vogošća kroz smanjenje potrošnje energije, a time i troškova grijanja, energetsku nezavisnost i čišći zrak, tako da je ovo dobra vijest i za sve građane Sarajeva, jer će prestankom korištenja mazuta kao ekološki neprihvatljivog goriva doći do značajnog poboljšanja kvaliteta zraka.“ istakao je načelnik Hasanović.

Ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji kotlovnice i instalacije toplotnih pumpi voda-voda i kotlova na prirodni gas iznosi 3,5 miliona KM i izvodi se po sistemu ključ u ruke, odnosno uz projektovanje i gradnju. Rok za izvršenje radova je devet mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

Ciljevi projekta su omogućavanje toplotnog komfora korisnika usluga daljinskog grijanja, smanjenje potrošnje i troškova kao i smanjenje emisija stakleničkih plinova. Projektom je predviđena instalacija kombinovanog kotlovskog postrojenja unutar postojeće kotlovnice na mazut koji je kao vrsta goriva nepovoljan energent sa aspekta zagađenja zraka. Trenutno su u kotlovnici smještena dva takva kotla, a predviđeno je da se jedan kotao zadrži kao rezerva ali sa ugradnjom novog gorionika koji može koristiti Ekstra lako lož ulje u slučaju da izostanu drugi izvori energije.

U okviru ovog projekta instalirat će se novo kotlovsko postrojenje, koje će se sastojati iz dva generatora toplote i to kotlovi na prirodni gas ukupne snage 10 MW, kao i toplotne pumpe tip voda-voda ukupne snage grijanja 1,2 MW.

Comments are closed.

Close Search Window