Novosti|

Danas su v.d. načelnika Općine Vogošća Migdad Hasanović i Enver Hadžiahmetović ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo obišli  lokaciju gdje je postavljena prva SMART – LED rasvjeta u Vogošći. Riječ je o projektu koji zajedno provodi nadležno ministarstvo sa UNDP-ijem.

“Ovaj projekat ima određenu simboliku, u Semizovcu je prije više od 100 godina zasijala prva sijalica, a sada u Vogošći se postavlja prva pametna sijalica. Ovo je prvi korak prema pametnom gradu i viziji koju imaju Kanton Sarajevo i Općina Vogošća. Postavljanjem ovih lampi građani Vogošće i Sarajeva će osjetiti benefite svih smart tehnologija koje one donose u svom punom kapacitetu” izjavio je načelnik Hasanavić.

Zamjenom postojećih zastarjelih rasvjetnih tijela visokotlačnim natrijevim sijalicama s LED svjetiljkama, koje zadovoljavaju svjetlotehničke proračune u skladu s važećim BAS i IEC standardima, doprinijet će povećanju energijske efikasnosti sistema javne rasvjete te samim tim očuvanju okoliša i smanjenju zagađenja zraka. Osim toga, modernijim sistemom javne rasvjete doprinijet će se poboljšanju kvaliteta komunalnih usluga te doprinijeti povećanju sigurnosti u saobraćaju i smanjenju saobraćajnih gužvi.

Pored Vogošće zamjena svjetiljki će biti i na sljedećim dionicama: tramvajska pruga od tramvajske stanice Energoinvest do tramvajske stanice Baščaršija, trolejbuska ruta od Trga Austrije do okretnice na Dobrinji i dionica puta M18 od Alipašine džamije do Vogošćanske petlje.

Ministar Hadžiahmetović je najavio da bi Sarajevo moglo postati pametni grad do 2027. godine.

Comments are closed.

Close Search Window