Javni pozivi, Komunalna infrastruktura, Novosti|

Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavještavaju kako je u toku završna faza procesa pripreme projekta Svjetske banke “PROGRAM INTEGRIRANOG RAZVOJA KORIDORA RIJEKA SAVE I DRINE” kojeg će u saradnji sa svim nadležnim institucijama realizirati Jedinica za implementaciju projekta pri ovom Ministarstvu.

Jedna od obaveza koje se uvjet za nastavak aktivnosti je izrada dokumenata koji se odnose na okolišno i društveno upravljanje projektom :

-Plan za preuzimanje obaveza za životnu sredinu i socijalna pitanja,

-Okvir za upravljanje okolišem i socijalnim pitanjima,

-Procedure za upravljanje radnom snagom,

Okvir za preseljenje za BiH

-Plan uključivanja zainteresiranih strana

Naprijed navedeni dokumentmožete preuzeti/pogledati na web-portalu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (vidi link) – https://fmpvs.gov.ba/piu/

Svoje komentare na naprijed navedene dokumente možete dostaviti na e-mail : a.ibrahimovic@piusum.ba najkasnije do 24.03.2023.godine.

Ovo Ministarstvo će izvršiti i javnu prezentaciju objavljenih dokumenata o ćemu će naknodno obavijestiti javnost.

Comments are closed.

Close Search Window