Obrazovanje|

Tokom nastavka četvrte sjednice, Skupština Kantona Sarajevo, 27.03.2023.godine donijela je i Odluku o postojanju javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola “Rosulje” Vogošća, a zbog stalnog porasta broja djece predškolskog uzrasta, kao i osnovaca na području ove općine u posljednjih 12 godina, te prekapacitiranosti OŠ ‘Zahid Baručija’ i OŠ ‘Mirsad Prnjavorac’ koje ti učenici pohađaju.

Comments are closed.

Close Search Window