Javni pozivi|

Tim povodom pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u pomenutim katastarskim općinama da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH.

https://portalfo1.pravosudje.ba/vstvfo-api/vijest/download/101064

Comments are closed.

Close Search Window