Obavještenja|

KJKP RAD Sarajevo će u narednih nekoliko dana telefonski obavijestiti sve aplikante koji su dobili kompostere i informisati ih o načinu preuzimanja.

Komposteri će se preuzimati na sljedećim lokacijama:

1. Za građane sa područja Općina Centar Sarajevo

Radna jedinica “Centar”, ulica Skenderija (parking preko puta ambasade Njemačke)

2. Za građane sa područja Oficijelna stranica Općine Hadžići

Radna jedinica “Hadžići”, ulica Žunovačka broj 4 kod JKP “Komunalac”, Hadžići

3. Za građane sa područja Općina Ilijaš

Radna jedinica “Ilijaš”, ulica Bosanski put bb, kod JKP Vodostan

4. Za građane sa područja Općina Ilidža

Radna jedinica “Ilidža”, ulica 12. mart broj 5, kod Centralne džamije u naselju Pejton

5. Za građane na području Općina Novi Grad Sarajevo

Krug preduzeća KJKP RAD, Paromlinska 57

6. Za građane sa područja Općina Novo Sarajevo

Reciklažno dvorište Novo Sarajevo, Paromlinska 64, kid Velepekare

7. Za građane sa područja Općina Stari Grad Sarajevo

Radna jedinica “Stari Grad”, Hamdije Kreševljakovića do broja 94, preko puta zgrade Papagajka

8. Za građane sa područja Općina Trnovo

Radna jedinica “Trnovo”, Bjelašnica Babin do broj 33, kod ski staze

9. Za građane sa područja Općina Vogošća

Radna jedinica “Vogošća”, ulica Omladinska bb, kod Sportske dvorane Amel Bečković

Građani koji u prvom krugu nisu dobili kompostere zbog dugovanja prema KJKP RAD, a prijavili su se na javni poziv, iste mogu preuzeti nakon izmirenja dugova.

Kontakt osoba je Ervin Kolar, 033 408 212,

e-mail: ervin.kolar@rad.com.ba

Comments are closed.

Close Search Window