Komunalna infrastruktura|

Danas (31.03.2023.godine) obavljen je obilazak lokacije i primopredaja radova na uređenju desne obale rijeke Bosne u ulici Nova željeznička stanica uzvodno od mosta za Svrake.

Završeni su radovi na prvoj fazi uređenja korita rijeke Bosne u dužini od 365 metara, a ukupna vrijednost radova iznosi oko 650.000,00 KM.

Na ovom području, prilikom većih padavina, često je dolazilo do izljevanja rijeke Bosne iz korita i plavljenja okolnih objekata. Nakon poplava iz 2014.godine dio korita rijeke Bosne je regulisan. Urađena je lijeva obala od mosta u naselju Svrake do mosta na autoputu A1 u dužini od 600 metara i desna obala od mosta u naselju Svrake do ušća Ljubine u Bosnu u dužini od oko 200 metara. Za te radove je utrošeno 1.250.000,00 KM.

Dio rijeke Bosne, uzvodno od mosta u Svrakama nije bio regulisan i poplave iz novembra 2021.godine nanijele su značajne štete objektima lociranim uz rijeku. Stoga je procijenjeno da je ovo područje prioritet za dalju regulaciju. Radi se o regulaciji vodotoka ukupne dužine oko 1.600 metara, a projektantska vrijednost regulacije iznosi oko 5 miliona maraka. Bilo je nužno realizaciji ovog projekta pristupiti u fazama u skladu sa prilivom sredstava za ovu namjenu.

Već je u toku priprema Javnog poziva za odabir izvođača radova za nastavak realizacije projekta, odnosno za realizaciju druge faze uređenja desne obale korita rijeke Bosne u dužini od oko 450 metara.

Primopredaji radova prisustvovali su predstavnici izvođača radova ispred firme “Mibral” d.o.o. Sarajevo, nadzora ispred Zavoda za vodoprivredu d.d. Sarajevo, investitora radova Agencija za vodno područje rijeke Save, te, ispred Općine Vogošća općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima, predstavnici Mjesne zajednice i Službe za komunalne poslove Općine Vogošća.

Comments are closed.

Close Search Window