Općinsko vijeće|

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 30.03.2023.godine svoju 24. Redovnu sjednicu.

Nakon redovnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative i Izvještaj o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa usvojen je Izvještaj o ostvarnim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za 2022.godinu kao i izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2023.godinu.

Kada je u pitanju izvršenje Budžeta konstatovano je kako je Budžet u prošloj godini realizovan na nivou od 99,88 %.

Usvojene su i Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2023.godinu. Budžetom Općine Vogošća za 2023. godinu kojima je predviđeno da Budžet iznosi 23.870.000,00 KM što predstavlja povećanje od 570.000,00 KM, u odnosu na prvobitno usvojeni Budžet.

Općinsko vijeće Vogošća usvojilo je Strategiju razvoja Općine Vogošća za period 2023. – 2027.godina.

Općinsko vijeće je utvrdilo prosječnu konačnu građevinsku cijenu po kvadratnom metru korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Vogošća u 2022. godini i visinu naknade za pogodnost-rente na području općine Vogošća za 2023.godinu. Prosječna konačna građevinska cijena po jednom (1) m2 korisne površine u stambenoj izgradnji, na području Općine Vogošća u 2022.godini, utvrđena je u iznosu od 1.036,80 KM. Visina naknade za pogodnost – rente na području općine Vogošća za 2023.godinu utvrđena je u iznosu od 10,37 KM po metru kvadratnom za šestu zonu do 62,21 KM po metru kvadratnom za prvu zonu.

Vijeće je donijelo odluku da se Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo povjere poslovi uređenja gradskog građevinskog zemljišta u u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Šip“. U skraćenom postupku su usvojene Izmjene i dopune urbanističkog projekta “Solaris” na lokalitetu područja Gornja Jošanica II.

Usvojeni su godišnji izvještaji JU Kulturno sportski centar Vogošća i JP RTV Vogošća d.o.o.

Vjećnici su primili k znanju Informacija o radu JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ -Službe socijalne zaštite Općine Vogošća za 2022. godinu, te Informacija o radu OJ Dom zdravlja Vogošća za 2022.godinu.

Na ovoj sjednici je novoizabrani općinski načelnik Migdad Hasanović, u skladu sa Statutom Općine Vogošća, razrješen dužnosti predsjednika Komisije za budžet i finansije. Na to mjesto je izabrana vijećnica Elma Korjenić.

Comments are closed.

Close Search Window