Komunalna infrastruktura, Obavještenja|

U sklopu redovnih mjesečnih analiza higijenske ispravnosti vode na lokalnim vodovodima, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u mjesecu maju uzeo je uzorak vode sa šest (6) lokalnih vodovoda na području općina Vogošća.

Nakon detaljne analize uzetog uzorka vode, od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Općini Vogošća stigla je obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode.

Ispitani uzoraci vode, na osnovu rezultata izvještaja o mikrobiološkom ispitivanju NE ODGOVARAJU prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode na sljedećim lokalnim vodovodima:

1. Lokalni vodovod 7 Vrela – Svrake i

2. Lokalni vodovod Donja Vogošća.

Takva voda je epidemiološki rizična po zdravlje korisnika i ista nije za piće, kao ni za ličnu higijenu i higijenu posuđa u kojem se hrana prioprema i distribuira.

Obzirom da ovakva voda nije za upotrebu, mole se korisnici da istu ne upotrebljavaju sve do obavijesti o higijenski ispravnoj vodi, koja će biti dostavljena od strane Zavoda za javno zdravstvo KS.

Odbori za upravljanje navedenim lokalnim vodovodima obaviješteni su o poduzimanju neophodnih mjerama, a sve u cilju dobivanja sanitarno-higijenski ispravne vode.

Comments are closed.

Close Search Window