Obrazovanje|

Predstavnici Vijeća roditelja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo 19.05.2023.godine posjetilo je Općinu Vogošća i tom prilikom razgovaralo sa općinskim načelnikom Migdadom Hasanovićem o problemima koji se javljaju u finkcionisanju vogošćanskih osnovnih i srednje škole. Zaključak sastanka je da je saradnja dobra, ali da ima prostora za njeno unapređenje, te da je potrebno uspostaviti sistem kontinuiranog praćenja realizacije projekata vezanih za obrazovanje i redovnih zajedničkih sastanaka. Razgovaralo se i o konkretnoj problematici svake od škola.

Ovom prilikom općinskom načelniku je uručena i Zahvalnica za Općinu Vogošća kao priznanje za dosadašnje aktivnosti.

Comments are closed.

Close Search Window