Događaji|

Općinski načelnik Migdad Hasanović posjetio je 19.05.2023.godine Centar za socijalni rad u Vogošći i tom prilikom razgovarao sa predstavnicima ove institucije o načinima na koji ovaj Centar pomaže stanovnicima Vogošće koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, te i o drugim njihovim aktivnostima kako bi stekao uvid u onaj segment života u lokalnoj zajednici o kojem se brine Centar za socijalni rad.

Obostrano je istaknuta potreba da se saradnja intenzivira i da se sinhronizuju aktivnosti dvije insititucije, a sve u cilju pružanja što kvalitetnije usluge građanima Vogošće. Konstatovano je i da činjenica da broj stanovnika vogošće raste iz dana stvara potrebu za dodatnim kapacitetima te je apelovano na nadležne da u tom smislu reaguju.

Comments are closed.

Close Search Window