Obrazovanje|

(Preuzeto sa web stranice OŠ “Izet Šabić”)

Shodno Izvedbenom planu i programu za realizaciju izleta u JU OŠ „Izet Šabić“, u ponedjeljak 05.06.2023. godine realizovan je jednodnevni izlet za 184 učenika od I do V (10 odjeljenja) na izletište Bijambare. U pratnji učenika su bili razrednici, asistent u nastavi, predmetni nastavnici, direktor, pedagog i psiholog. Vođa puta je bila učiteljica Zehra Arnautović. Sredstva za realizaciju ovog vida nastave osigurali su roditelji učenika. Prijevoz sa polaskom u 09:00 sati ispred škole i povratkom od 14:00 do 14:30 bio je od strane prijevoznika Centrotrans Sarajevo.

Izlet je proveden s ciljem promocije i unapređenja izvornih vrijednosti (prirode, kulture, sporta). Pored općih odgojno-obrazovnih ciljeva kao što su sticanje vrlina i pozitivnih navika, razvijanje valjanih pozitivnih shvatanja, usvajanje kulturnog ponašanja, realizovani su i specifični ciljevi i zadaci koji su usmjereni na usvajanje nastavnog plana i programa kroz neposredno upoznavanje sa pojavama i odnosima u prirodi, sa prirodno-geografskim obilježjima, osposobljavanje učenika za ostvarivanje osnovnih potreba izvan porodice, te rekreativno-zdravstvenim i socio-psihološkim razvojem učenika.

Sve aktivnosti na lokalitetu izletišta Bijambare (šetnja, razgledanje, igre) bile su prožete jačanjem razvoja interesovanja za prirodu i izgrađivanjem ekoloških navika učenika, te davanje značaja shvatanju zdravog načina života i očuvanja zdravlja.

Učenici su aktivno sudjelovali u svim aktivnostima i pokazali visok stepen svijesti o značaju prirode, boravku u prirodi i njenom očuvanju.

Comments are closed.

Close Search Window