Komunalna infrastruktura|

Danas (21.07.2023. godine) je, u Općini Vogošća, potpisan Ugovor za I fazu izvođenja radova na vodosnabdijevanju naselja Poturovići i Ljubina, na području općine Vogošća.

Navedenim ugovorom u sklopu I faze radova planirana je izgradnja pumpne stanice „Poturovići“ i rezervoara „Poturovići“ zapremine 150 m3, a sve u cilju rješavanje problema vodosnabdijevanja naselja Poturovići i Ljubina. Ovaj dugogodišnji problem stanovnika ovih naselja na ovaj način se počinje i konkretno rješavati.

Naručioc i investitor radova su Općina Vogošća i KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, a izvođač radova je firma „Unioninvest“ d.d. Sarajevo. U ime Općine Vogošća Ugovor je, po ovlaštenju općinskog načelnika, potpisao pomoćnik načelnika u Službi za komunalne poslove Fetah Kadrić. Ispred KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. potpisnik je direktor Rusmir Salić, dok je u ime izvođača potpisao izvršni direktor Armin Čengić.

Potpisnici Ugovora, ali i predstavnici Mjesne zajednice Semizovac su izrazili zadovoljstvo činjenicom da se počinje rješavati ovaj problem star 50 godina i najavili da bi se uskoro trebalo ući i u realizaciju druge i treće faze.

Ukupna vrijednost I faze radova iznosi cca 920.000,00 KM sa PDV-om.

Stručno-tehnički nadzor nad realizacijom projekta vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, kao i krajnji korisnik KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo. Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Comments are closed.

Close Search Window