Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za četvrtak 31.08.2023.godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati planirano je isključenje na trafo područjima: Alipašina, Branilaca Šipa, Dejzina Bikića, Jabuka, Stara Cesta, Stara Cesta Jezera, Sulejmana Omerovića, Zije Dizdarevića, Šip, Šipska, Kovači, Nova Cesta, Semizovac, Vranjak, Vranjak Do, 28.februara, 31.jula, Branilaca Hotonja, Divljača, Donji Hotonj, Donji Hotonj I, Donji Hotonj III, Hotonj, Karavdića Sokak, Kenana Brkanića, Kobilja Glava, Mitra Šućura, Orahov Brijeg, Ramiza Alića, Rosulje I, Rosulje III i Slatinski Put.

Comments are closed.

Close Search Window