Komunalna infrastruktura|

Od prvog septembra izvođač radova “Mibral” d.o.o. Sarajevo uveden je u posao na realizaciji ugovora za prvu fazu izvođenja radova na vodosnabdijevanju gornjih zona naselja Krivoglavci i Svrake. U sklopu ove faze radova planirana je izgradnja dva rezervoara.

U pitanju su rezervoari “Krivoglavci I” zapremine 400 metara kubnih i “Krivoglavci II” zapremine 200 metara kubnih. Vrijednost radova je oko 984.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Investitori radova su Općina Vogošća i KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, a stručno-tehnički nadzor nad realizacijom projekta vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, kao i krajnji korisnik KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo.

Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Općinski načelnik Migdad Hasanović je, sa saradnicima, te predstavnicima mjesnih zajednica Vogošća I i Svrake, obišao lokaciju na kojoj se izvode radovi, razgovarao sa predstavnicima izvođača, kako bi se uvjerio da će radovi teći planiranom dinamikom.

Comments are closed.

Close Search Window