Komunalna infrastruktura|

Od 11.09.2023.godine izvođač radova “AME” d.o.o. Breza otpočeo je izvoditi radove na sanaciji pješačke staze u ulici Donja Vogošća. Također početkom mjeseca septembra su počeli radovi na sanacije ulice Dreskovača.

Procijenjena vrijednost predmetnih radova u ulici Donja Vogošća je 65.000,0 KM sa PDV-om dok su radovi u ulici Dreskovača procijenjeni na cca 100.000,00 KM. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

U ulici Donja Vogošća je predviđeno uklanjanje postojeće zemljane-makadamske pješake staze unutar naselja koja povezuje dva kraka ulice Donja Vogošća nakon čega je planirana ugradnja novog nevezanog nosivog sloja – tamponski sloj a zatim ugradnja asfaltnog sloja granulacije BNHS 16 i debljine 7cm.

U ulici Dreskovača se trenutno izvode radovi na iskopu postojeće kolovozne konstrukcije i pripremi podtla nakon čega će se vršiti ugradnja tamponskog sloja i betonskih ivičnjaka te betonskih kanalica u cilju rješavanja površinske odvodnje. Ugradnja asfaltnog sloja debljine 7cm je predviđena nakon završteka navedenih radova.

Comments are closed.

Close Search Window