Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za ponedjeljak 11.09.2023.godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 16 sati planirano je isključenje na trafo područjima: Branilaca Hotonja, Donji Hotonj, Donji Hotonj I, Donji Hotonj II, Donji Hotonj III, Hotonj, Hotonj I, Mitra Šućura, Orahov Brijeg, Ramiza Alića i Rašida Bešlije.

Comments are closed.

Close Search Window