Komunalna infrastruktura|

Od 12.09.2023.godine izvođač radova “AME” d.o.o. Breza otpočeo je izvoditi radove na ugradnji asfaltnog sloja u ulici Blagovac IV od broja 85 do br 115 i od broja 100 do broja 146.

Radovima su obuhvaćeni radovi sanacije kolovozne konstrukcije nakon izgradnje separatnog sisitema kanalizacije. Ovim radovima je sanirana dionica dužine 260 metara sa prosječnom širinom 4,0 m. Procijenjena vrijednost predmetnih radova je cca 85.000,00 KM i u cjelosti se izvode sredstvima budžeta Općine Vogošća. Nakon pripreme i zamjene nevezanog nosivog sloja ugradnjom novog kemenog i tamponskog sloja te nivelacije postojećih revizionih okana izgrađenog kolektorskog sistema planirana je ugradnja nosivohabajućeg sloja asfalta BNHS 16 u debljini 7cm.

Nadzor nad izvođenjem radova izvodi Zavod za izgradnju KS.

Radove je obišao općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima i izrazio zadovoljstvo da je i ove građevinske sezone Vogošća prepuna lokacija na kojima se izvode radovi, a sve sa ciljem da se poboljša komunalna infrastruktura. Tom prilikom je načelnik Hasanović razgovarao i sa stanovnicima ulice Blagovac IV o tome šta bi još bilo neophodno uraditi na ovom području.

Comments are closed.

Close Search Window