Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za srijedu 20.09.2023.godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati planirano je isključenje na trafo područjima: Nova Cesta, Nova Željeznička Stanica, Semizovac, Stara Cesta i Stara Željeznička Stanica.
U periodu od 9 do 16 sati planirano je isključenje na trafo područjima: 24.juna, Ahmeda Rizve, Blagovac, Blagovac I, Blagovac II, Blagovac III, Blagovac IV, Blagovac V, Bušća, Donja Jošanica, Donja Jošanica I, Donja Jošanica II, Jošanička, Kobilja Glava, Krivoglavci, Krivoglavci II, Menjak, Rosulje VI, Rosulje VII, Rosulje VIII, Uglješići i Uglješići I.

Comments are closed.

Close Search Window