Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za ponedjeljak 02.10.2023.godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 13 sati planirano je isključenje na trafo područjima: Branilaca Hotonja, Donji Hotonj, Donji Hotonj I, Donji Hotonj II, Donji Hotonj III, Hotonj, Mitra Šućura, Hotonj I, Orahov Brijeg, Ramiza Alića, Rašida Bešlije, Branilaca Hotonja. u periodu od 10 do 13 sati planirano je isključenje na trafo područjima: Dumača, Barica, Grahorište, Ugorsko III. u periodu od 11 do 13 sati planirano je isključenje na trafo područjima: Nova željeznička stanica, Igmanska, Stara industrijska zona i Stara cesta. u periodu od 12 do 13 sati planirano je isključenje na trafo područjima: Gornji Hotonj, Kobilja Glava, Slatinski Put, Stara Cesta, Stara Cesta Jezera i Stara Kaldrma.

Comments are closed.

Close Search Window