Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za srijedu 04.10.2023.godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 10 sati planirano je isključenje na trafo područjma Donji Hotonj, Donji Hotonj I i Rašida Bešlije. U periodu od 9 do 11 sati planirano je isključenje na trafo području Mitra Šućura. U periodu od 9 do 13 sati planirano je isključenje na trafo područjma Hotonj, Hotonj IV, Donji Hotonj IV. U periodu od 10 do 13 sati planirano je isključenje na trafo području Branilaca Hotonja. U periodu od 12 do 13 sati planirano je isključenje na trafo područjma Gornji Hotonj i Orahov Brijeg.

Comments are closed.

Close Search Window