Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za srijedu 11.10.2023.godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati, planirana su isključenja na trafo područjma Miholjići, Nova Željeznička Stanica, Stara Cesta, Stara Željeznička Stanica. Željeznička Stanica, Igmanska, Lug, Svrake I, Svrake II, Svrake III, Nova Industrijska Zona, Svrake, Podgaj. Svrake IV, Rosulje, Semizovac Podgaj, 24.juna i Krivoglavci I.

Comments are closed.

Close Search Window