Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za četvrtak 12.10.2023.godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 13 sati, planirana su isključenja na trafo područjma Miholjići, Stara Željeznička Stanica, Ravne, Ravne 7, Svrake, Svrake I, Svrake IV, 24.juna, Rosulje, Nova Cesta, Semizovac, Vranjak, Divljača i Ljubina.

Comments are closed.

Close Search Window