Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za petak 13.10.2023.godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 13 sati, planirana su isključenja na trafo područjma Donja Ljubina, Garež, Gora, Krč, Ljubina, Ljubina Garež, Nova Cesta, Sedraši, Semizovac, 24.juna, Rosulje, Vogošćanskih odreda, Kamenica II, Blagovac, Blagovac III, Blagovac IV, Rosulje I, Rosulje II, Rosulje III, Rosulje IV, Rosulje VI, Rosulje VIII, Rosulje X, Rosulje XII, Skendera Kulenovića, Kamenica, Kamenica I i Tome Mendeša.

Comments are closed.

Close Search Window