Javni pozivi|

Na osnovu člana 71. stav 1. tačka 1. i člana  124.  Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćen tekst, 14/15 i 9/20),  člana 119. stav 6. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/17 i 1/18) i člana 3. Pravilnika o načinu formiranja i radu Komisije za tehnički pregled građevina (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 38/15), Općinski načelnik objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje Komisije za  tehnički pregled građevina Općine Vogošća.

Integralni tekst Javnog poziva možete preuzeti O V D J E !

Comments are closed.

Close Search Window