Komunalna infrastruktura|

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije 12.10.2023.godine, na području Vogošće, će vršiti radove na čišćenju kanala i slivnika u ulicama Jošanička, Omladinska i Braće Kršo.

Comments are closed.

Close Search Window