Komunalna infrastruktura|

Od 11.10.2023. godine otpočeli su radovi na asfaltiranju dijela ulice Dreskovača. Radovi se izvode shodno ranije potpisanom Ugovoru o izvođenju radova na sanaciji puteva u ulicama: Dreskovača, Barica, Gora (Ljetovik) i pješačke staze u ulici Donja Vogošća, čija je ukupna vrijednost 455.773,50 sa PDV-om.

Radove izvodi firma “Ame” d.o.o. Breza. Procijenjena vrijednost predmetnih radova u ulici Dreskovača iznosi oko 100.000,00 KM, a sanirana dionice je dužine oko 330 metara. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Navedenim radovima je obuhvaćena sanacija i zamjena postojećeg makadamskog kolovoza i ugradnja novog sa asfaltnim zastorom u debljini asfaltnog sloja 7cm. Projektom je riješeno i pitanje površinske odvodnje, izgradnjom ivičnjaka i rigola koji su spojeni na zatvoreni sistem odvodnje koji vodu cijevima odvodi do recipijenta.

Nakon završetka navedenih radova u narednom periodu je planirana i izgradnja javne rasvjeta na predmetnoj dionici ulice Dreskovača.

Radove je obišao općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima. Govoreći o značaju ovog projekta istakao je da se na ovaj način direktno povezuju naselja Dreskovača i Ugorsko, a podsjetio je i na značaj ovog puta tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Comments are closed.

Close Search Window