Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za četvrtak 19.10.2023.godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 13 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Reljevo Dvor, Ahmeda Rizve, Donja Jošanica II, Džindino Brdo, Igmanska, Izeta Delića, Jošanička, Omladinska, Safeta Krupića, Tome Mendeša, Uglješići, Donja Vogošća, Miholjići, Svrake I, Blagovac, Blagovac I, Blagovac II, Blagovac III, Blagovac IV, Blagovac V, Donja Jošanica I, Donji Hotonj, Krivoglavci, Kivoglavci I, Krivoglavci II, Rašida Bešlije, Spasoja Blagovčanina, Vogošćanskih odreda, 24.juna, Bušća, Gornja Jošanica III, Kobilja Glava, Krivoglavci II, Menjak, Rosulje VI, Rosulje VII i Rosulje VIII.

Comments are closed.

Close Search Window