Javni pozivi, Oglasi i konkursi|

Na osnovu čl. 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05, 45/10 i 103/21), Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica  u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine kantona Sarajevo“, broj:37/20 i 27/21), a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Vogošća, br.04-04-1522/23 od 11.08.2023. godine, Načelnik Općine Vogošća, objavljuje

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Comments are closed.

Close Search Window