Događaji, Obavještenja|

Iz resorne Službe za privredu, itegrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Općine Vogošće obavještavaju da je okončana izrada Studije izvodljivosti sa Idejnim i Glavnim projektom za uspostavu pametnih autobuskih stanica na području općine Vogošća.

Implementacija projekta izrade Studije izvodljivosti sa Idejnim i Glavnim projektom za uspostavu pametnih autobuskih stanica na području općine Vogošća, pokrenuta je u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša F BiH, koji je i sufinasirao  realizaciju predmetnog projekta.  

                 Okončanjem ovog projekta realizovani su sljedeći ciljevi:

  1. sprovedeno istraživanje o potencijalima za postavljanje i unapređenje autobuskih stanica, te kreirana Studija izvodljivosti za postavljanje pametnih autobuskih stanica na području općine,
  2. urađen Idejni i Glavni projekti za izgradnju dvije pametne autobuske stanice na području općine Vogošća,
  3. stvoreni preduslovi za realizaciju pribavljanja Odobrenja za građenje i izgradnju dvije pametne autobuske stanice,
  4. mogućnost apliciranja za finansiranje/sufinansiranje izgradnje dvije pametne autobuske stanice na području općine Vogošća.

Comments are closed.

Close Search Window