Javni pozivi|

Na osnovu člana 4. stav 1. Pravilnika o načinu ostvarivanja materijalne podrške iz budžeta Općine Vogošća za sufinansiranje projekata boračkih udruženja, Udruženja «Civilnih žrtava rata», Udruženja «Logoraša» i Udruženja «Nestalih osoba» Općine Vogošća, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, raspisuje

Javni poziv za sufinansiranje projekata Boračkih udruženja, udruženja Civilnih žrtava rata, Logoraša i Nestalih iz Budžeta Općine Vogošća za 2024. godinu.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2023/10/2021025-JP-Boracka-udruz-za-2024.-g.pdf

Comments are closed.

Close Search Window