Uprava|

U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogošća, 25.10.2023.godine održana je metodsko – pokazna vježba zaštite i spašavanja ljudstva i materijalno tehničkih sredstava od poplava i požara, pod nazivom „Kroz vatru i vodu“. Vježba je održana u kasarni u Semizovcu, a u okviru vježbe prezentovan je protivpoplavni sistem „Water Stop“, te demonstrirano gašenje automobilskih guma, gašenje požara klase A i gašenje litijum – jonskih baterija. Tom prilikom ekskluzivno je prezentiran jedini vatrogasni medij na svijetu koji gasi litijum – jonske baterije.

Vježbi je prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima i sa zanimanjem pratio sve prezentacije. Na kraju je izrazio zadovoljstvo spremnošću i opremljenošću Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogošća.

Comments are closed.

Close Search Window