Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za četvrtak 26.10.2023. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 14 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Nova Željeznička stanica, Nova Cesta, Semizovac, Stara Željeznička stanica, Stara Cesta, Braće Kršo i Jošanička.

Comments are closed.

Close Search Window