Komunalna infrastruktura|

Ministar privrede Kantona Sarajevo g. Zlatko Mijatović sa saradnicima, posjetio je u petak 27-10.2023.godine Općinu Vogošća, gdje je održan radni sastanak sa općinskim načelnikom Migdadom Hasanovićem i njegovim saradnicima.

Nakon toga, općinski načelnik Migdad Hasanović i Ministar privrede Kantona Sarajevo g. Zlatko Mijatović sa saradnicima, obišli su lokacije gdje se izvode radovi po Ugovoru o trajnoj regulaciji rijeke Vogošće na dionici od P17 do izvedene regulacije – II faza. Drugom fazom radova planirana je trajna regulacija rijeke Vogošće od profila P12 do profila P7 u dužini od 125 m. Radovi obuhvataju izradu betonskih ploča u dnu korita, kao i na kosinama desne i lijeve obale korita rijeke Vogošće u nagibu 1:1.5 .

Izvođać radova je firma „Termo-beton“ d.o.o. Breza, a ukupna vrijednost radova iznosi 328.758,30 KM sa PDV-om.

Zatim su obišli i lokaciju na kojoj se izvode radovi po Ugovoru o izvođenju radova na II fazi regulacije rijeke Ljubine na dionici od mosta za Garež do mosta na M18 sa sanacijom klizišta. Radovi se izvode po Novelaciji Glavnog projekta regulacije rijeke Ljubine u općini Vogošća dionica od mosta za Garež do mosta na M18 u svrhu regulacije nastalog klizišta između profila P13 i P19. Drugom fazom radova planirana je regulacija lijeve obale rijeke Ljubine od kampade K1 do kampade K15 u dužini od 106 m. Regulacija lijeve obale rijeke Ljubine planirana je izgradnjom AB zidova, kao i ugradnje lomljenog kamena utisnutog u beton u dno korita.

Izvođać radova je firma „Mevludin commerc“ d.o.o. Sarajevo, a ukupna vrijednost radova sa PDV-om iznosi  314.145,00 KM.

Investitor radova, za oba projekta su Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Općina Vogošća, a stručno-tehnički nadzor nad realizacijom projekta vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Dana 06.10.2023. godine izvođači radova uvedeni su u posao, a rok za izvođenje radova na oba projekta je 45 dana.

Comments are closed.

Close Search Window