Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za petak 10.11.2023. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 16 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Stara Cesta, Donji Hotonj, Dumača, Gornji Hotonj, Kobilja Glava, Orahov Brijeg, Slatinski Put, Stara Cesta I, Stara cesta – Jezera i Stara Kaldrma.

Comments are closed.

Close Search Window