Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za ponedjeljak 13.11.2023. godine, na području Vogošće, u periodu od 8 do 15 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Nova željeznička stanica, Semizovac, Stara Cesta, Stara željeznička stanica, Ljubina, Nova Cesta i Vranjak.

Comments are closed.

Close Search Window