Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za utorak 14.11.2023. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Semizovac, Stara Cesta, Ljubina, Nova Cesta i Vranjak.

Comments are closed.

Close Search Window