Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za petak 01.12.2023. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 16 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Donja Ljubina, Garež, Gora, Krč, Ljubina Garež, Nova cesta, Sedraši, Semizovac, Skendera Kulenovića, Nova željeznička stanica, Stara Cesta i Stara Željeznička Stanica.

Comments are closed.

Close Search Window