Javni pozivi, Novosti|

Pravo  na učešće u Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica sa područja općine Vogošća

koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su upisana u Registar poljoprivrednog gazdinstva (RPG) i Registar klijenata (RK) u nadležnoj općinskoj Službi.

Integralni tekst Javnog poziva možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2023/12/20231130-JP-mehanizacija.pdf

Zahtjev za ostvarivanje ovog prava možete preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima ili sa linka :

https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2021/11/189-Sufin-polj-mehan-2021.pdf

Comments are closed.

Close Search Window