Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za ponedjeljakak 04.12.2023. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Braće Planja, Dreskovača, Džindino Brdo, Hasana Merdžanovića, Muje Šejte, Porodice Hasagić, Safeta Krupića, Samira Gradišića, Tome Mendeša, Uglješići, Uglješići I, Uglješići II i Ugorsko II.

Comments are closed.

Close Search Window