Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za petak 08.12.2023. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Muhameda Kantardžića, Hilme Krke, Donja Vogošća, Nebočaj, Semizovac, Stara Cesta, Vranjak i Vranjak Do.

Comments are closed.

Close Search Window