Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za ponedjeljak 11.12.2023. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Gora, Kamenica II, Krč, Hasana Merdžanovića, Nova industrijska zona i Ugorsko II.

Comments are closed.

Close Search Window