Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za utorak 12.12.2023. godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 16 sati, planirana su isključenja na trafo područjma: Gora, Kamenica II, Krč, Ljubina, Nova željeznička stanica, Poturovići i Željeznička stanica.

Comments are closed.

Close Search Window